مترجم قالب های نصربلاگ

مترجم قالب های انجمن نصربلاگ

این سیستم به شما کمک می کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن ، قالب های دلخواه خود را به سیستم نصربلاگ ترجمه کنید، نه اشتباه نکنید این سیستم قالب دیگر سیستم های وبلاگدهی را به نصربلاگ ترجمه نمی کند بلکه فقط امکانات را به قالب شما اضافه می کند.
شما باید در قالب خود کد منوی راست ، منوی چپ و منوی بالا را بگذارید، تا سیستم طبق همان الگویی که کدهای بالا را قرار دادید امکانات را در سه بخش راست ، چپ و وسط اضافه کند.
در این سیستم شما اختیار دارید تعیین کنید قالب هر امکانات در کدام یک از بلوک ها اضافه شود.
به عنوان مثال : شما در قالب خود کد منوی چپ را قرار می دهید، از قسمت امکانات امکان آخرین مطالب را تیک می زنید و از قسمت موقعیت، چپ را انتخاب می کنید سیستم از محتویات درون بلوک منوی چپ یک کپی می گیرد منتها کدهای آخرین ارسال های سایت در منوی چپ قرار می گیرد.
عنوان امکان موقعیت
کد قالب:
امکاناتی که می خواهید به قالب اضافه شود را تیک بزنید :